top of page

- AKTUALNOŚCI -

Aktualności > Post

Absolwent Roku 2022

Fundacja dla AGH informuje, iż rozpoczął się proces przyjmowania zgłoszeń dla pretendentów do tytułu Absolwenta Roku 2022 AGH oraz Absolwenta Roku 2022 AGH Junior. Tytuł przyznawany jest za "wybitne osiągnięcia w pracy, działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i gospodarczej w kraju i poza jego granicami". Kandydat może być zgłoszony przez każdego pracownika, studenta, bądź absolwenta AGH. Warto zaznaczyć, iż pretendentem do tytułu nie może być aktualny pracownik AGH. Sposób oraz forma, w jakich można zgłosić kandydata, znajdują się w punkcie 5. załączonego poniżej regulaminu konkursu, do którego przeczytania Fundacja wszystkich zainteresowanych gorąco zachęca. Jeszcze niżej można znaleźć potrzebną do partycypacji Kartę Zgłoszenia w wersji do pobrania.


Serdecznie zachęcamy do wysłania kandydatur!


Absolwent Roku 2022

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


REGULAMIN KONKURSU


1. Tytuł Absolwenta Roku AGH przyznawany jest corocznie, począwszy od roku 2015 w konkursie organizowanym pod patronatem JM Rektora AGH przez Fundację dla AGH oraz Stowarzyszenie Wychowanków AGH.

2. Tytuł Absolwenta Roku nadaje Kapituła, w skład której wchodzą: JM Rektor - prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Przewodniczący Zarządu SW AGH - prof. dr hab. inż. Piotr Czaja i Prezes Zarządu Fundacji dla AGH - dr inż. Jerzy Kicki. Skład kapituły uzupełniają każdorazowo zdobywcy tytułu Absolwenta Roku.

3. Tytuł przyznawany jest w dwóch kategoriach: Absolwent Roku 2022 AGH oraz Absolwent Roku 2022 AGH Junior (do 10 lat od ukończenia studiów), za wybitne osiągnięcia w pracy, działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i gospodarczej w kraju i poza jego granicami. Wśród nominowanych do tytułu nie mogą być aktualni pracownicy Uczelni.

4. Kandydaturę może zgłosić każdy absolwent, pracownik bądź student AGH. Należy do dnia 20 lutego 2023 r. mailowo* lub listownie na adres Fundacji dla AGH* wskazać kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem (300- 500 wyrazów).

5. Sposób wyboru Absolwenta Roku AGH:

5.1. Spośród zgłoszonych kandydatur w obu kategoriach Kapituła wybiera zwycięzców poprzez głosowanie. Głosowanie to może się odbyć podczas spotkania bezpośredniego, zdalnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje zwykła większość głosów. 5.2. Wyniki głosowania są tajne do dnia ogłoszenia, a werdykt Kapituły jest ostateczny. 6. Zwycięzcy Konkursu otrzymają statuetki okolicznościowe, które wręczone będą podczas specjalnej uroczystości. Rezultaty konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2023.

7. Za stronę organizacyjną zgłaszania kandydatów, nominowania i wyboru Absolwenta Roku AGH oraz uroczystości wręczania tytułu odpowiadają Fundacja dla AGH oraz Stowarzyszenie Wychowanków AGH.

* Zgłoszenia należy wysłać na adres: ul. Czarnowiejska 50b/2 Kraków 30-054 lub adres poczty internetowej: f-agh@agh.edu.pl

Harmonogram:

· Zgłoszenia kandydatów- 20.02.2022 r.

· Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek marzec 2022r.

Absolwent Roku 2022 - formularz
.docx
Download DOCX • 13KB


bottom of page