top of page

Statut Fundacji dla AGH

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2019 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2018 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2008 roku

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Zobowiązanie do złożenia sprawozdania

Protokół końcowy odbioru

Wzór umowy o dzieło

Oświadczenie o prawach autorskich

Rachunek umowa o dzieło

Wzór umowy zlecenie

Rachunek umowa zlecenie

Przykład umowy z firmą zewnętrzną

Umowa o wykorzystanie samochodu prywatnego

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku dochodowego dla studentów do 26 roku życia

bottom of page