top of page

- DLA STUDENTÓW -

Dofinansowania > Dla studentów

DOFINANSOWANIA

Pomagamy kołom naukowym, inicjatywom studenckim, studentom i absolwentom oraz pracownikom AGH przy okazji projektów, konferencji, eksperymentów naukowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych, promocji poprzez dofinansowania, wsparcie rzeczowe, pomoc w organizacji spotkań i szkoleń, opiekę merytoryczną, księgową i prawną.

Fundacja dla AGH zgodnie z celami statutowymi ma za zadanie prowadzenie działalności:

 1. zmierzającej do rozwoju Uczelni;
 2. poprawy warunków studiowania na AGH;

 3. wspomagania przedsięwzięć dydaktycznych;

 4. wspierania studentów, pracowników i absolwentów;

 5. wspierania innowacyjności;

 6. rozwoju przedsiębiorczości w AGH;

 7. wspierania działań zmierzających w kierunku rozwoju AGH;

 8. promocji wizerunku AGH w kraju i za granicą.

Realizacja wymienionych celów jest dokonywana poprzez poszczególne działania wspierające określone typy projektów zgłaszanych do Zarządu Fundacji. Wsparcie może mieć charakter finansowy, bądź organizacyjny. Ogólnie działalność Fundacji dotyczy szeroko pojętej aktywności związanej z nauką, dydaktyką, badaniami naukowymi, życiem naukowym i studenckim oraz działalnością charytatywną. Fundacja jest otwarta na projekty zarówno pochodzące z jednostek AGH, od jej pracowników, studentów i doktorantów, jak i z zewnątrz, czyli od osób fizycznych i organizacji.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są co kwartał: I kwartał – styczeń-marzec, II kwartał – kwiecień-czerwiec, III kwartał – lipiec-wrzesień, IV kwartał – październik-grudzień.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się przez Zarząd Fundacji na pierwszym zebraniu po zakończeniu przyjmowania dokumentów na dany kwartał.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w Biurze Fundacji dla AGH, które znajduje się pod adresem: ul. Czarnowiejska 50B/2, Kraków 30- 054

DOKUMENTY 

Wzór wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej Fundacji dla AGH w zakładce Dokumenty.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wysokość dofinansowania wniosku stanowi suwerenną decyzję Zarządu Fundacji i nie podlega trybowi odwoławczemu.

ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA

W związku z przyznaniem dofinansowania, prosimy o:

 • zamieszczenie informacji o przyznaniu dofinansowania, zawierającej logo Fundacji dla AGH na www Koła/Organizacji oraz na koncie portalu społecznościowego Facebook

 • co najmniej 1 post na portalu społecznościowym Facebook  (np. o efektach wykorzystania dofinansowania i przebiegu realizacji projektu z oznaczeniem Fundacji dla AGH)

 • sprawozdanie z tego, na co środki zostały przeznaczone, widoczność i zasięg projektu, a także zdjęcia (min. 3 zdjęcia), które będziemy mogli umieścić na stronie Internetowej i Facebook-u Fundacji dla AGH

 • wykorzystanie roll-upu Fundacji dla AGH podczas eventu/spotkania organizowanego przez Koło/Organizację.

INFORMACJE 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: fagh.krakow@gmail.com lub pod numerem: 881 933 879

Kotwica 1
Kotwica 2
Kotwica 3
Kotwica 4
Kotwica 5
Kotwica 6

​KILKA INFORMACJI
O TYM JAK ZŁOŻYĆ UMOWĘ (WNIOSEK) ZA POŚREDNICTWEM FUNDACJI DLA AGH

 

Krok 1: Wypełnij formularz - https://goo.gl/forms/2lAj4e94tKSuhMLE2
(Formularz wymaga zalogowania na konto google, ze względu na konieczność przesłania pliku).

 

Krok 2: Ustal treść umowy z firmą (jeśli firma nie posiada obowiązującego standardu, daj znam znać – prześlemy przykładowy szkic).
 

Krok 3: Skontaktuj się z pracownikiem Fundacji, by omówić termin podpisania umowy. Fundacja ma minimum 4 dni robocze na podpisanie umowy, następnie wystawiana jest faktura VAT dla firmy.  (Uwaga!  W przypadku uwag Fundacji do umowy, zastrzega sobie ona prawo do wydłużenia tego czasu, np. na rozmowy i negocjacje zapisów tego dokumentu).
 

Krok 4: Po upływie określonego w umowie terminu zapłaty przez sponsora (najczęściej 14/30 dni od daty wystawienia faktury lub sprawozdania), skontaktuj się z Fundacją – powiemy czy Wasze fundusze są już dyspozycyjne, czyli czy możecie rozpocząć wydatkowanie.
 

Krok 5: Przeprowadź wydarzenie – nie zapominając o zapisach zawartych w umowie dotyczących działań promocyjnych.
 

Krok 6: Przygotuj i przedłóż sprawozdanie (jeśli konieczne) do firmy, dołącz do korespondencji adres fagh.krakow@gmail.com, musimy mieć potwierdzenie wykonania umowy.
 

Krok 7: Rozliczaj faktury w biurze Fundacji – do każdej faktury (pliku faktur) załącz karteczkę z: nazwą projektu i nazwą organizacji.
 

Krok 8: Przekaż Fundacji kilka zdjęć, by mogła pochwalić się współpracą z Wami! (Maksymalnie tydzień po wydarzeniu)

Kotwica 7

​WAŻNE INFORMACJE!

 

1) Organizacja/Koło Naukowe zobowiązane jest do przygotowania i przedstawienia sprawozdania merytorycznego lub finansowego dla firmy, z którą podpisywana jest umowa (jeśli w umowie widnieje taki zapis).
 

2) Organizacja/Koło Naukowe odpowiada za wszelkie niedopatrzenia w kwestii rozliczeń, podsumowania prac, złożenia sprawozdania  dla firmy, z którą podpisywana jest umowa.  
 

3) W celach promocyjnych Organizacja/Koło Naukowe zobowiązane jest do:

 1. zamieszczenia informacji o fakcie współpracy na stronach www  i prowadzonych przez siebie stron mediów społecznościowych (np. FB), zawierającej logo Fundacji dla AGH,

 2. wykorzystania roll-up’u Fundacji podczas eventu/spotkania organizowanego przez Partnera (jeśli Państwo potrzebują),

 3. przekazania zdjęć (min. 3 szt.), które Fundacja będzie mogła umieścić na swojej stronie Internetowej i Facebook-u.


4) Fundacja  będzie prowadziła sprawy finansów i księgowości Projektu.
 

5) Fundacja pobiera 8% kwoty dofinansowania na pokrycie działań administracyjnych i księgowych.
 

6) Fundacja zobowiązana jest do wystawienia należytych dokumentów: faktury VAT, rachunki, podpisanie umów o współpracy lub zamówień, itp.
 

7) W przypadku potrzeb wystawienia faktur w liczbie większej niż 20 do kosztów obsługi przez Fundację należy doliczyć po 4 zł za każdą dodatkową fakturę.

Kotwica 8

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 1. Czy Fundacja dla AGH pobiera prowizję?
  Tak prowizja Fundacji wynosi 8% - liczone od kwoty netto.
   

 2. Ile procent wynosi VAT dla umów o świadczenie usług reklamowych/ sponsoringowych?
  Wysokość VAT to 23%.
   

 3. Firma przyznała mi dofinansowanie w kwocie 3000 brutto, jaką kwotą dysponujemy?
  Odliczamy VAT (ok. 561 zł, zostaje 2439 zł), odliczamy procent dla Fundacji (zostaje 2258 zł). Wobec tego dysponują Państwo kwotą 2258 zł.
   

 4. Jakie dane powinny widnieć na fakturze?
  Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej
  im. Stanisława Staszica w Krakowie
  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  NIP: 677-228-96-47
  (!) W nazwie nie mogą się znajdować inne dane niż podane powyżej.
   

 5. W jakich godzinach możemy przynosić faktury?
  Zapraszamy do biura Fundacji w godz. 10-14 każdego dnia.
   

 6. Kto reprezentuje Fundację w podpisywaniu umów i porozumień?
  Fundację reprezentować musi dwóch przedstawicieli Zarządu. Najbezpieczniej wprowadzić zapis:
  Jerzy Kicki – Prezes Zarządu
  Paweł Bogacz/Tomasz Lipecki – Wiceprezes Fundacji
   

 7. Kiedy możemy zacząć wydawać pieniądze, przyznane przez firmę?
  Wykonywanie zakupów, usług lub innych czynności wiążących się z ponoszeniem kosztów dotyczących projektu, w którym pośredniczy Fundacja, a także rozliczanie w niej    faktur możecie rozpocząć dopiero po zaksięgowaniu dofinansowania na koncie Fundacji (dokładne warunki zapisane w umowie).
   

 8. Jaki numer konta umieścić w umowie?
  Konto Fundacji:
  Bank PEKAO SA
  ul. Kazimierza Wielkiego 75;  30-474 Kraków
  nr rachunku: 02 1240 4575 1111 0000 5461 5391
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN; PL 02 1240 4575 1111 0000 5461 5391
   

 9. Ile dni potrzebuje Fundacja,  by podpisać dokumenty?
  Minimum są to trzy dni robocze. W uzasadnionych przypadkach termin może się skrócić lub wydłużyć.
   

 10. Czy w umowie jako osoba do kontaktu ze strony Fundacji może być wpisany koordynator projektu (członek Koła Naukowego/Organizacji)?
  Tak, ale obok jego nazwiska winna widnieć informacja – koordynator projektu (nazwa organizacji). Należy też dodać kontakt do osoby z biura Fundacji dla AGH – p. Katarzyna Styk, tel. 881 933 879, e-mail:fagh.krakow@gmail.com

Kotwica 9
bottom of page